Historie


Firma vznikla na počátku roku 2007 se sídlem v Miroslavi a už od svého počátku se zabývá tímto výrobním programem:

- opravy výtluků a poruch na vozovce
- rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch
- dodávka a montáž svodidel všech druhů a variant
- výstavba a rekonstrukce kanalizací
- liniové stavby: ohradní zdi, ploty, oplocení, vjezdové brány a branky, hřbitovní zdi
- výstavba sportovišť, parkovišť, autobusových zastávek atp.
- pokládky živičných povrchů a asfaltových penetrací
- výstavba a rekonstrukce veškerých inženýrských sítí
- gabionové, betonové a zpevněné opěrné stěny
- chodníky, zeleň
- zemní práce (JCB,UNC), hutnění - válce (3t, 3,7t, 6,6t, 11t)
- veškeré demoliční práce
- odvoz sutě a jiných materiálů - Mercedes Benz - kontejner
- recyklace a třídění sypkých hmot (cihly, beton, suť)
- výroba základních betonových směsí - pískové a podkladní betony