ISO 9001 & ISO 14001

Vážení obchodní partneři, vážení přátelé,

je nám potěšení Vás informovat o zavádění systému řízení managementu kvality dle ISO 9001:2009 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 s předpokládaným termínem získání certifikátu v polovině roku 2010.

Politika kvality:

Abychom byli schopni obstát na trhu, je pro nás prvořadou prioritou naplňování všech požadavků našich zákazníků, nejen co do termínu, ale především v dosahování co nejvyšší jakosti při všech našich činnostech. Proto vyhlašujeme následující základní principy politiky jakosti:

Environmentální politika:

Jsme si vědomi dopadů našich činností na životní prostředí a proto jsme se rozhodli zavést a udržovat systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005

Všichni pracovníci společnosti MARKUSBERG, spol. s.r.o. jsou s těmito politikami seznámeni a pracují v souladu s deklarovanými principy.

Děkujeme za Vaši přízeň v uplynulých letech a těšíme se na spolupráci v těch nadcházejících.