Výběr realizací za rok 2010

 

Kamenné dlažby - obchvat Mor. Budějovic

Úprava náhonu - Vranov nad Dyjí

Propustky - SŽDC Zlín

Cyklostezka - městská část Komárov - Brno

Chodníky na hřbitově v Tvrdonicích

Kulturní areál - Kobylí

Živičné opravy výtluků - SÚS Znojmo

Rekonstrukce mostku a propustku - Oleksovice

Výstavba inženýrských sítí - Bližkovice

Kamené zdi náhonu - Vranov nad Dyjí

Rekonstrukce místních komunikací ( Bořetice / Horní Dunajovice )

Rekonstrukce chodníků v obci Bořetice

Výstavba sportovního areálu v obci Tvrdonice

Dětské hřiště a tenisové kurty - Kostice

Zpomalovací retardér - Břeclav

Příjezdové cesty a parkoviště k bytovým domům - Dubňany

Komunikace k finským domkům - Dubňany

Infrastruktura včetně kanalizace bytové zóny - Mikulčice

Oprava chodníků - Bořetice